Det är inte för att något är svårt, som vi inte försöker. Det är för att vi inte försöker, som det är svårt.

Seneca