Intresse i onoterade bolag

Sedan några år tillbaka har jag gått in i bolag som investerare. Jag är diplomerad investerare och söker intressanta onoterade bolag att investera i. För mig är investeringar i onoterade bolag intressant om du vill ta in extern hjälp i ditt bolag, har eller vill tillsätta en kompetent och extern styrelse samt att det finns en tydlig tillväxt- och exitplan. Hör av dig, så tar vi ett första möte och ser om det finns intresse för ett fortsatt samarbete.