Affärsutveckling, interimsuppdrag och utredningar

Affärsutveckling: Inom affärsutveckling kan jag bidra med coaching kring affärsplan, finansiering, värdering, prioritering, företagsväxande på olika sätt samt även viss affärsjuridik, såsom kompanjonavtal, köpavtal, lokalhyra och viss enklare familjerådgivning kopplat till företagande.

Interimsuppdrag: Jag åtar mig interimsuppdrag i din verksamhet, där det finns behov av att ta in en erfaren ledare under en kortare eller längre period.

Utredningar: Har du behov av att belysa något område inom din verksamhet, som kräver utredning?  Hör av dig så kan vi ta ett förutsättningslöst möte och gå igenom uppdraget och vilka krav och förväntningar du har på uppdraget.