Autentisk och inspirerande

Jag brinner för det autentiska självledarskapet och att alla människor ska ha samma möjligheter att tillgodose sina behov och ha chansen att utvecklas till motiverade personer med stark livslust.

Jag har tidigare arbetat som affärsjurist och affärsutvecklare samt har under de senaste elva åren även arbetat som vd på olika företag. I min roll som affärsjurist har jag arbetat coachande för att många gånger undvika rättsliga konflikter. I min roll som affärsutvecklare har mitt coachande förhållningssätt varit avgörande för att personer och företag ska kunna utvecklas på det sätt som är bäst för dem. Som ledare har jag alltid strävat efter att vara autentisk, inspirerande och att visa personlig omtanke.

Utbildningar

ICF-certifierad coach, ACC, International Coach Federation
Certifierad coach, CoachCompanion
Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien
The Human Element, Helena Kedja
Fördjupning i mentala försvar, Helena Kedja
Diplomerad psykosyntescoach, Huma Nova
Utvecklande Ledarskap, Kleiner Kedja
Motiverande samtal (MI), Helena Kedja
Självmedkänsla, Helena Kedja
4 Full Potential Academy
Förtroendefullt samarbete, Helena Kedja
8 cirkulära affärssteg, Cireko Akademi
Diplomerad investerare, Asynjor Invest
Juris kandidatexamen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Referenser

Linnéa Hein, tillförordnad chef Kundservice, AB GotlandsHem

Elisabeth är duktig på att lyssna och coacha på ett utvecklande sätt genom öppna och självreflekterande frågor och i de sammanhang det behövs eller är lämpligt uttrycka sin åsikt, sätta ner foten och fatta beslut. Elisabeth ger rak och konstruktiv feedback och anpassar den utifrån individens förmåga att ta emot den och är även duktig på att lyfta enskilda individers goda egenskaper och prestationer. Elisabeth har bidragit till att jag blev mer bekväm och trygg i mitt ledarskap.

Linnéa Hein, tillförordnad chef Kundservice, AB GotlandsHem
Julia Bendelin, Partner på Meeting Maker Global, moderator, föreläsare, affärsutvecklare

Att få hjälp att möta sina rädslor. Att ha någon som får en att själv inse sina styrkor. Någon som ställer de kloka frågorna och får en att inse att jag själv sitter på alla svaren. Vad hindrar mig? Vilken riktning vill jag själv att mitt liv ska ta? Denna någon är Elisabeth för mig. Klok, förtroendegivande och inkännande. Våra sessioner fick mig att våga ta nya och bra beslut. Som människa, chef och företagare För det är jag glad och tacksam. …och väldigt mycket modigare.

Julia Bendelin, Partner på Meeting Maker Global, moderator, föreläsare, affärsutvecklare
Helena Olofsson, Chef Verksamhetsutveckling, AB GotlandsHem

Jag har haft förmånen att ha en chef med en ärlig och hög moral. Elisabeth har på ett tydligt sätt förklarat bakgrunden till strategiska beslut och på alla sätt varit en transparent och öppen ledare som agerat på alla plan genom en god dialog. Elisabeth har outtröttligt stöttat och lyssnat på mina behov, coachat när jag bett om det men också gett mig det utrymme jag behöver för att verka i min roll. Ett ärligt och uppriktigt intresse för mig som person och kollega har skapat en tillitsfull relation mellan oss. Elisabeths ledarskap motiverar mig och den feedback jag får har utvecklat mig i min roll.

Helena Olofsson, Chef Verksamhetsutveckling, AB GotlandsHem