Autentisk och inspirerande

Jag brinner för det autentiska självledarskapet och att alla människor ska ha samma möjligheter att tillgodose sina behov och ha chansen att utvecklas till motiverade personer med stark livslust.

Jag har tidigare arbetat som affärsjurist och affärsutvecklare samt har under de senaste elva åren även arbetat som vd på olika företag. I min roll som affärsjurist har jag arbetat coachande för att många gånger undvika rättsliga konflikter. I min roll som affärsutvecklare har mitt coachande förhållningssätt varit avgörande för att personer och företag ska kunna utvecklas på det sätt som är bäst för dem. Som ledare har jag alltid strävat efter att vara autentisk, inspirerande och att visa personlig omtanke.

Utbildningar

The Human Element, Helena Kedja
Fördjupning i mentala försvar, Helena Kedja
Diplomerad psykosyntescoach, Huma Nova
Utvecklande Ledarskap, Kleiner Kedja
Motiverande samtal (MI), Helena Kedja
Självmedkänsla, Helena Kedja
4 Full Potential Academy
Förtroendefullt samarbete, Helena Kedja
Diplomerad investerare, Asynjor Invest
Juris kandidatexamen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Referenser

Jonas Eriksson, Produktchef Adven

Elisabeth får en att snabbt komma fram till vad det är som är de verkliga frågeställningarna, samt inse att det är dem man måste agerar på för att se en förändring. Att inte ta ett beslut är också ett beslut, och att inse att även det har sina konsekvenser.

Jonas Eriksson, Produktchef Adven
Helena Olofsson, Chef Verksamhetsutveckling, AB GotlandsHem

Jag har haft förmånen att ha en chef med en ärlig och hög moral. Elisabeth har på ett tydligt sätt förklarat bakgrunden till strategiska beslut och på alla sätt varit en transparent och öppen ledare som agerat på alla plan genom en god dialog. Elisabeth har outtröttligt stöttat och lyssnat på mina behov, coachat när jag bett om det men också gett mig det utrymme jag behöver för att verka i min roll. Ett ärligt och uppriktigt intresse för mig som person och kollega har skapat en tillitsfull relation mellan oss. Elisabeths ledarskap motiverar mig och den feedback jag får har utvecklat mig i min roll.

Helena Olofsson, Chef Verksamhetsutveckling, AB GotlandsHem
Linnéa Hein, tillförordnad chef Kundservice, AB GotlandsHem

Elisabeth är duktig på att lyssna och coacha på ett utvecklande sätt genom öppna och självreflekterande frågor och i de sammanhang det behövs eller är lämpligt uttrycka sin åsikt, sätta ner foten och fatta beslut. Elisabeth ger rak och konstruktiv feedback och anpassar den utifrån individens förmåga att ta emot den och är även duktig på att lyfta enskilda individers goda egenskaper och prestationer. Elisabeth har bidragit till att jag blev mer bekväm och trygg i mitt ledarskap.

Linnéa Hein, tillförordnad chef Kundservice, AB GotlandsHem