Autentisk och inspirerande

Jag brinner för det autentiska självledarskapet och att alla människor ska ha samma möjligheter att tillgodose sina behov och ha chansen att utvecklas till motiverade personer med stark livslust.

Jag har tidigare arbetat som affärsjurist och affärsutvecklare samt har under de senaste elva åren även arbetat som vd på olika företag. I min roll som affärsjurist har jag arbetat coachande för att många gånger undvika rättsliga konflikter. I min roll som affärsutvecklare har mitt coachande förhållningssätt varit avgörande för att personer och företag ska kunna utvecklas på det sätt som är bäst för dem. Som ledare har jag alltid strävat efter att vara autentisk, inspirerande och att visa personlig omtanke.

Utbildningar

Diplomerad coach, CoachCompanion

The Human Element, Helena Kedja
Fördjupning i mentala försvar, Helena Kedja
Diplomerad psykosyntescoach, Huma Nova
Utvecklande Ledarskap, Kleiner Kedja
Motiverande samtal (MI), Helena Kedja
Självmedkänsla, Helena Kedja
4 Full Potential Academy
Förtroendefullt samarbete, Helena Kedja
Diplomerad investerare, Asynjor Invest
Juris kandidatexamen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Referenser

Anna Olsson, Verksamhetsledare

Jag har känt Elisabeth i många år och nu även anlitat henne som coach. Jag sökte mig till någon som jag kan känna mig trygg med, som har förmågan att sätta sig in i mina behov och därigenom kan ge mig nya synsätt där jag själv stagnerat. Vad jag tycker är särskilt givande med just Elisabeth är det finstämda avvägandet mellan att pusha, dra, stryka medhårs och bromsa upp. Eller bara reflektera över att här sades något som var av vikt för samtalet, låt oss titta närmare på det. Allt utan att känna att jag bedöms och värderas. Istället enbart för att jag ska få syn på vad jag behöver, vad jag kan göra åt det och vad jag vill framåt. Med ett uppdaterat eget läge kan jag sen fortsätta arbeta för företagets utveckling.

Anna Olsson, Verksamhetsledare
Vivianne Thomsson, Jagutveckling AB

”Även coachen behöver en Coach. Stanna inte för länge med dina egna tankar. Det funkar sällan bra att coacha sig själv.”

Elisabeth har förmågan att ställa de kraftfulla frågorna som går under ytan och sätter mig i rörelse. Ibland kan jag inte se hur jag hindrar mig själv från att göra det jag vill. Elisabeth är nyfiken, äkta och uppmuntrande engagerad när hon lyssnar loss tankesnurror och utmanar mig att tänka vidare, större och faktiskt göra. Med tydlig struktur och övningar leder hon mig in i känslan av ”empowerment” att tro på det jag har. Hon hjälpte mig fatta beslut att ta steget till vidareutbildning inom Trauma genom Compassionate Inquiry för Gabor Maté i Kanada.

Vivianne Thomsson, Jagutveckling AB
Linnéa Hein, tillförordnad chef Kundservice, AB GotlandsHem

Elisabeth är duktig på att lyssna och coacha på ett utvecklande sätt genom öppna och självreflekterande frågor och i de sammanhang det behövs eller är lämpligt uttrycka sin åsikt, sätta ner foten och fatta beslut. Elisabeth ger rak och konstruktiv feedback och anpassar den utifrån individens förmåga att ta emot den och är även duktig på att lyfta enskilda individers goda egenskaper och prestationer. Elisabeth har bidragit till att jag blev mer bekväm och trygg i mitt ledarskap.

Linnéa Hein, tillförordnad chef Kundservice, AB GotlandsHem