Jag har känt Elisabeth i många år och nu även anlitat henne som coach. Jag sökte mig till någon som jag kan känna mig trygg med, som har förmågan att sätta sig in i mina behov och därigenom kan ge mig nya synsätt där jag själv stagnerat. Vad jag tycker är särskilt givande med just Elisabeth är det finstämda avvägandet mellan att pusha, dra, stryka medhårs och bromsa upp. Eller bara reflektera över att här sades något som var av vikt för samtalet, låt oss titta närmare på det. Allt utan att känna att jag bedöms och värderas. Istället enbart för att jag ska få syn på vad jag behöver, vad jag kan göra åt det och vad jag vill framåt. Med ett uppdaterat eget läge kan jag sen fortsätta arbeta för företagets utveckling.