Jag har haft förmånen att ha en chef med en ärlig och hög moral. Elisabeth har på ett tydligt sätt förklarat bakgrunden till strategiska beslut och på alla sätt varit en transparent och öppen ledare som agerat på alla plan genom en god dialog. Elisabeth har outtröttligt stöttat och lyssnat på mina behov, coachat när jag bett om det men också gett mig det utrymme jag behöver för att verka i min roll. Ett ärligt och uppriktigt intresse för mig som person och kollega har skapat en tillitsfull relation mellan oss. Elisabeths ledarskap motiverar mig och den feedback jag får har utvecklat mig i min roll.