Elisabeth får en att snabbt komma fram till vad det är som är de verkliga frågeställningarna, samt inse att det är dem man måste agerar på för att se en förändring. Att inte ta ett beslut är också ett beslut, och att inse att även det har sina konsekvenser.