Elisabeth är duktig på att lyssna och coacha på ett utvecklande sätt genom öppna och självreflekterande frågor och i de sammanhang det behövs eller är lämpligt uttrycka sin åsikt, sätta ner foten och fatta beslut. Elisabeth ger rak och konstruktiv feedback och anpassar den utifrån individens förmåga att ta emot den och är även duktig på att lyfta enskilda individers goda egenskaper och prestationer. Elisabeth har bidragit till att jag blev mer bekväm och trygg i mitt ledarskap.