Styrelseuppdrag

Jag är övertygad om att en kompetent och heterogen styrelse, som arbetar långsiktigt och strategiskt med bolagets bästa i fokus, skapar förutsättningar för starka och lönsamma företag. Idag arbetar jag aktivt i flera styrelser, både som ordförande och ledamot. Har du funderingar kring vad ett aktivt styrelsearbete kan göra för ditt bolag, så hör gärna av dig.